BẢNG TÍNH PHÍ GIAO DỊCH CQG

Nội dung thanh toán

Phí hàng tháng ¹

(đã bao gồm thuế)

Ghi chú
1. Phí kích hoạt và duy trì trạng thái đặt lệnh tài khoản CQG Desktop (Bắt buộc)  

 

 

720,000/tháng

 
2. Phí kết nối dữ liệu giá
CME Group (Bundle) [CBOT, COMEX, NYMEX] 890,000/tháng Hiện cả giá và cung cầu thị trường
90,000/tháng Chỉ hiện giá
 

 

 

CBOT

320,000/tháng Hiện cả giá và cung cầu thị trường
30,000/tháng Chỉ hiện giá
 

 

 

COMEX

320,000/tháng Hiện cả giá và cung cầu thị trường
30,000/tháng Chỉ hiện giá
 

 

 

NYMEX

320,000/tháng Hiện cả giá và cung cầu thị trường
30,000/tháng Chỉ hiện giá
ICE EU 3,870,000/tháng Hiện cả giá và cung cầu thị trường
ICE US 3,440,000/tháng Hiện cả giá và cung cầu thị trường
SGX 540,000/tháng Hiện cả giá và cung cầu thị trường
OSE/TOCOM 830,000/tháng Hiện cả giá và cung cầu thị trường

 Chú thích:

(1) MXV sẽ thông báo các mức chi phí khi có thay đổi.
Cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở giao dịch hàng hóa liên thông được bôi đậm & in nghiêng có sự thay đổi phí.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/09/2020

Xem chi tiết tại file đinh kèm: