Các công cụ kiểm soát rủi ro tài chính trong đầu tư tài chính

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh2

Sản phẩm phái sinh nói chung là sản phẩm đầu tư tài chính đặc biệt xuất phát từ tài sản cơ sở, có thể là cổ phiếu hoặc hàng hóa nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, kim loại. Trong tài chính, sản phẩm tài chính phái sinh là hợp đồng tài chính được hai bên ký kết và thỏa thuận nhằm giao dịch một loại tài sản nào đó với mức giá nhất định vào thời điểm định trước trong tương lai.

Công cụ kiểm soát rủi ro tài chính

Đầu tư hàng hoá phái sinh hay bất kỳ sản phẩm tài chính phái sinh nào cũng tạo ra rủi ro nhất định cho nhà đầu tư, chính vì thế, các nhà đầu tư cần có công cụ kiểm soát rủi ro hiệu quả. Công cụ có thể là những chiến lược đầu tư, chương trình hành động, công cụ kỹ thuật,…

Kiểm soát rủi ro là hành động chủ động của nhà đầu tư nhằm hạn chế hao hụt nguồn vốn đầu tư. Sau đây là một số công cụ kiểm soát rủi ro tài chính phổ biến trong thị trường đầu tư phái sinh bạn nên tham khảo qua trước khi tham gia:

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

Hợp đồng kỳ hạn: Đây được xem là công cụ lâu đời, dễ thực hiện và có cơ chế hoạt động đơn giản nhất. Đây là hợp đồng ký kết giữa hai bên để mua bán sản phẩm hàng hóa trong tương lai với mức giá đã được thỏa thuận tại thời điểm ký kết hợp đồng. Đến ngày đáo hạn hợp đồng, nếu giá bán thực tế của hàng hóa cao hơn mức giá đã ký kết trong hợp đồng thì người mua sẽ có lợi, ngược lại, nếu ngày đáo hạn đến và mức giá tài sản trong thị trường thực thấp hơn mức giá ký kết trong hợp đồng thì người mua sẽ lỗ.

Hợp đồng giao sau: Đây là loại hợp đồng tiến triển từ hợp đồng kỳ, do đó, về bản chất, tính thanh khoản của hợp đồng này giống với hợp đồng kỳ hạn. Tuy nhiên, sự khác biệt duy nhất của hợp đồng này là đến ngày đáo hạn, tài sản giao dịch trên một thị trường có tổ chức với tên gọi là sàn giao dịch giao sau. Nếu người giữ hợp đồng giao sau muốn đóng vị thế mua hàng khi đến ngày đáo hạn có thể bán lại hợp đồng trên sàn giao dịch này. Đồng thời, bản thân người bán hợp đồng cũng có thể mua lại hợp đồng để đóng vị thế bán.

co-hoi-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

Hợp đồng quyền chọn: Người mua hợp đồng quyền chọn sẽ có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện giao dịch tài sản nào đó vào một ngày trong tương lai theo, cũng với giá đã định trong hợp đồng vào thời điểm ký kết. Người nào muốn mua quyền đều phải trả cho người bán phí quyền chọn. Đồng thời, người mua có thể yêu cầu người bán bán tài sản hoặc nắm giữ tài sản theo điều khoản hợp đồng – miễn là lựa chọn nào có lợi cho mình. Mặc dù có nét tương đồng với hợp đồng kỳ hạn nhưng hợp đồng quyền chọn không bắt buộc thực hiện giao dịch khi đến ngày đáo hạn. Bản thân người nắm giữ hợp đồng quyền chọn có thể đưa ra quyết định mua hoặc bán tài sản theo mức giá cố định nếu giá trị của tài sản thay đổi.

Hợp đồng hoán đổi: hai bên sẽ đồng ý hoán đổi dòng tiền trong loại hợp đồng này. Sau khi ký kết giao dịch, hai bên đồng ý thanh toán cho bên còn lại dòng tiền trong khoảng thời gian đã xác định trong tương lai. Thông thường, tùy thuộc vào lãi suất và giá sau đó của dòng tiền mà một bên lỗ một bên lời. Hiện nay có 4 loại hoán đổi là hoán đổi hàng hóa, hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ, hoán đổi chứng khoán.

co-hoi-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

Sàn giao dịch hàng hoá Việt Nam đang là kênh đầu tư tài chính hấp dẫn có tính thanh khoản cao, minh bạch, công bằng và nhận được sự bảo trợ của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam. Nếu bạn đang muốn bước những bước tiến lớn trong thị trường đầu tư này thì hãy liên hệ đến Gia Cát Lợi để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt nhất.

Trả lời

0913792646