Các loại lệnh trong đầu tư hàng hóa phái sinh

cap-nhat-ban-tin-dau-tu-hang-hoa

Để tham gia đầu tư hàng hoá phái sinh thành công, các nhà đầu tư nên nắm hết những khái niệm tổng quan về thị trường này. Các thuật ngữ, các loại lệnh trong đầu tư hàng hóa phái sinh sẽ là công cụ quan trọng giúp bạn tham gia thị trường và giành lấy phần lợi nhuận tốt nhất.

Trong giao dịch hàng hóa phái sinh có hai loại lệnh cơ bản là lệnh thị trường (MKT) và lệnh chờ.

Lệnh thị trường – MKT hay Market order là lệnh mua/bán hợp đồng ở mức giá thị trường, lệnh này sẽ được thực thi ngay khi bạn vào lệnh. Do đó, hãy cẩn thận trước khi vào lệnh.

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-an-toan

Lệnh chờ sẽ bao gồm ba loại lệnh khác nhau như:

Lệnh chờ giới hạn hay Limit order – LMT – đây là lệnh giúp bạn mua bán các hợp đồng tại mức giá được chỉ định hoặc mức giá tốt hơn. Khái niệm về mức giá tốt hơn có thể được hiểu là mức giá cao hơn mức giá được chỉ định đối với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá được chỉ định đối với lệnh mua.

Kể từ khi nhập vào hệ thống là lệnh LMT sẽ bắt đầu có hiệu lực và lệnh này sẽ kết thúc khi kết thúc ngày giao dịch hoặc khi lệnh bị hủy bỏ.

Khi sử dụng lệnh chờ này, bạn hãy chú ý đến BÁN LMT và MUA LMT – đây là một loại lệnh chờ đặc biệt

BÁN LMT: Là lệnh đặt bán với giá mua/bán cao hơn giá thị trường hiện tại. Giá cao hơn này sẽ nằm ở tương lai.

MUA LMT: Là lệnh đặt mua với giá mua/bán thấp hơn giá thị trường hiện tại. Giá thấp hơn này sẽ nằm ở tương lai.

Lệnh dừng hay Stop order – STP là lệnh chỉ định mức giá dừng để khi giá thị trường chạm đến mức giá này thì hoạt động mua/bán các hợp đồng sẽ được khớp lệnh.

Gần giống như lệnh chờ giới hạn, lệnh STP sẽ có hiệu lực khi bắt đầu nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc khi nhà đầu tư hủy bỏ lệnh.

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

Khi tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh bạn hãy lưu ý đến lệnh này vì đây là lệnh dừng lỗ và giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả khi giá cả đi ngược lại hướng giao dịch của bạn.

Bạn không cần ngồi trước màn hình vi tính cả ngày để theo dõi các phiên giao dịch vì sợ thua lỗ, bạn chỉ cần đặt lệnh dừng là hệ thống sẽ giúp bạn kiểm soát rủi ro.

Lệnh dừng giới hạn (Stop Limit Order – STL) – đặt ra mức giá giới hạn để khi mức giá tại thị trường bằng mức giá dừng được chỉ định trước thì lệnh mua/bán các hợp đồng được thực hiện.

Lệnh hủy (Cancellation) – là lệnh dùng để hủy bỏ lệnh đã ra trước đó.

san-gia-dich-hang-hoa-phai-sinh-viet-nam

Để tham gia sàn giao dịch hàng hoá Việt Nam, bạn hãy liên hệ đến Gia Cát Lợi để nhận hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

0913792646