Đáo hạn hợp đồng tương lai là gì? và những câu hỏi về đáo hạn hợp đồng

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-hap-dan

Đáo hạn hợp đồng tương lai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định đầu tư của bạn, đây là khoảng thời gian hoặc kỳ hạn nhất định. Sau đây là một số câu hỏi xoay quanh về vấn đề đáo hạn hợp đồng tương lai, mời bạn cùng Gia Cát Lợi theo dõi những thông tin như sau.

Ngày đáo hạn hợp đồng tương lai là ngày gì?

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-hap-dan

Khác với giao dịch hàng hóa cơ sở, giao dịch hàng hoá phái sinh có quy định về ngày đáo hạn hợp đồng tương lai. Vào ngày đáo hạn, hợp đồng sẽ ngừng giao dịch và yêu cầu các nhà đầu tư thành toán và nhận hàng.

Những nhà đầu tư hàng hóa phái sinh tại Việt Nam thường sẽ đưa ra lệnh để kết thúc hợp đồng tương lai bằng cách bán hợp đồng trước khi đáo hạn. Ngày đáo hạn cũng là ngày đóng các vị thế của hợp đồng đang mở và xác định lỗ lãi của nhà đầu tư.

Nếu không đóng vị thế trước ngày đáo hạn hợp đồng thì thế nào?

Nếu đến ngày đáo hạn hợp đồng mà các nhà đầu tư vẫn nắm vị thế thì đến khi hết hạn, hợp đồng sẽ tự động tất toán và bù trừ thành toán và ngưng giao dịch hợp đồng.

Bạn có những lựa chọn nào trước ngày đáo hạn hợp đồng tương lai?

Trước ngày đáo hạn hợp đồng, bạn có 03 lựa chọn để cân nhắc:

Một là, tất toán vị thế, đóng vị thế ở kỳ hạn hiện tại.

Hai là, mua vị thế thông qua biện pháp mở một vị thế ở kỳ hạn tiếp theo và đóng vị thế hiện tại.

Ba là, nhận hàng thực khi đến ngày đáo hạn.

tai-sao-chon-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

Những nhà đầu tư ở Việt Nam đều chọn một trong hai cách đầu và hầu như không ai thực sự nhận hàng thực khi đến ngày đáo hạn hợp đồng.

Ví dụ, hiện tại bạn đã bán 2 hợp đồng tương lai dầu thô có thời gian đáo hạn vào tháng 11 thì đến ngày đáo hạn, bạn cần mua 2 hợp đồng tương lai dầu thô tháng 11 để hoàn thành tất toán vị thế đang nắm giữ.

Phần chênh lệch do khi chuyển tháng một HĐTL ở kỳ hạn hiện tại sang kỳ hạn tiếp theo được xác định dựa trên giá bạn đang nắm giữ lệnh và giá thực hiện lệnh mua khi tất toán vị thế.

Thanh khoản giữa các hợp đồng sẽ giúp bạn xác định rõ khi nào cần chuyển sang kỳ hạn giao dịch mới. Rủi ro thanh khoản sẽ ít hơn khi gần ngày đáo hạn.

Để hiểu rõ hơn về giao dịch hàng hóa phái sinh, bạn hãy liên hệ đến Gia Cát Lợi, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn tốt nhất để giành lấy cơ hội thành công trên thị trường đầu tư này.

Trả lời

0913792646