Đầu tư hàng hóa phái sinh được hiểu như thế nào?

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-gia-cat-loi

Sàn giao dịch hàng hoá Việt Nam Gia Cát Lợi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư tham gia thị trường và giành những phần thắng lớn về cho mình. Tuy nhiên trước khi tham gia thị trường này, bạn hãy tìm hiểu những thông tin sau để hiểu rõ hơn về hàng hóa phái sinh.

Hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của đầu tư hàng hóa phái sinh

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-uy-tin

Phái sinh hàng hóa là các công cụ tài chính có giá trị dựa trên các hàng hóa cơ bản, chẳng hạn như dầu, khí đốt, kim loại, nông sản và khoáng sản.

Mặc dù thị trường này đã tồn tại trong nhiều thế kỷ, các hàng hóa phái sinh vẫn là một sản phẩm quan trọng và ngày càng tinh vi. Thị trường này đang phát triển mạnh tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Người ta biết đến thị trường đầu tư hàng hoá phái sinh như một kênh phòng ngừa rủi ro. Ví dụ, các hãng hàng không có thể tự bảo vệ mình trước sự biến động của giá nhiên liệu, các tập đoàn khai thác mỏ chống lại sự sụt giảm giá trị kim loại và các công ty điện lực chống lại sự tăng giá của khí đốt tự nhiên.

Giao dịch hàng hóa tương lai đã có từ hàng nghìn năm trước. Ngày nay, các công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi và hợp đồng quyền chọn được giao dịch trên nhiều loại hàng hóa: Năng lượng, nông sản, kim loại quý và kim loại cơ bản.

Những người tham gia vào thị trường hàng hóa bao gồm “hedgers”, nhà giao dịch cá nhân, nhà quản lý danh mục đầu tư, công ty kinh doanh độc quyền, quỹ đầu cơ và nhà tạo lập thị trường.

giao-dich-hang-hoa-phai-sinh

Để đa dạng hóa danh mục đầu tư, chỉ số hàng hóa và Quỹ giao dịch hối đoái đã được xây dựng và đang được giao dịch tích cực. Một số ứng dụng công nghệ tài chính là: Các dự án blockchain trong thanh toán, thanh toán và báo cáo thương mại; Hợp đồng “thông minh” trong các giao dịch hàng hóa vật lý; và trí tuệ nhân tạo trong phân tích và giao dịch dữ liệu.

Các sàn giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa cho phép chuyển giao rủi ro và cung cấp một cơ chế phát hiện giá có giá trị phản ánh quan điểm chung của tất cả những người tham gia thị trường về triển vọng cung và cầu trong tương lai của hàng hóa.

Do bản chất tài chính (so với vật chất) của việc thực hiện hợp đồng, các sàn giao dịch hàng hóa cho phép các bên quan trọng ngoài các nhà cung cấp và người mua truyền thống — nhà đầu cơ, nhà kinh doanh chênh lệch giá, vốn cổ phần tư nhân, tài trợ và các nhà đầu tư tổ chức khác — tham gia vào các quy trình phát hiện giá và chuyển giao rủi ro này.

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

Các hợp đồng tiêu chuẩn hóa và các sàn giao dịch có tổ chức cũng cung cấp tính thanh khoản (tức là khối lượng giao dịch) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng, giảm, mở rộng hoặc mở các hàng rào hoặc khoản chênh lệch mới khi hoàn cảnh thay đổi hàng ngày.

Trả lời

0913792646