Định giá hàng hóa so với cổ phiếu và trái phiếu

san-giao-dich-hang-hoa-viet-nam

Đầu tư hàng hoá phái sinh là một trong những lựa chọn phổ biến của những nhà đầu tư hiện nay. Với khả năng sinh lời cao, kênh hàng hóa phái sinh xứng đáng để nhà đầu tư xem xét thêm vào danh mục đầu tư của mình. Sau đây là một số thông tin về hàng hóa phái sinh có thể nhà đầu tư cần biết.

Hiểu rõ hơn về đầu tư hàng hóa phái sinh

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

Giao dịch các sản phẩm phái sinh nhằm để bảo vệ nông dân khỏi rủi ro giảm giá trị cây trồng xuống dưới giá thành sản phẩm. Các hợp đồng phái sinh đã được cung cấp trên các sản phẩm nông nghiệp khác nhau như bông, gạo, cà phê, lúa mì…

Chu kỳ sống của hàng hóa thay đổi đáng kể tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và cấu trúc (tức là ngành, chuỗi giá trị) của từng hàng hóa cũng như lĩnh vực. Nếu vòng đời của hàng hóa ngắn nghĩa là hàng hóa đóa có khả năng điều chỉnh tương đối nhanh chóng trước các sự kiện bên ngoài, ngược lại nếu hàng hóa có vòng đời dài sẽ thường hạn chế khả năng phản ứng với thị trường.

Định giá hàng hóa so với cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu và trái phiếu đại diện cho tài sản tài chính trong khi đó, hàng hóa là tài sản vật chất. Việc định giá hàng hóa không dựa trên ước tính lợi nhuận và dòng tiền trong tương lai mà dựa trên dự báo chiết khấu về giá cả có thể có trong tương lai dựa trên các yếu tố như cung và cầu của hàng hóa đó.

san-giao-dich-hang-hoa-phai-sinh

Môi trường giao dịch hàng hóa tương tự như các loại tài sản khác, với ba loại người tham gia giao dịch: (1) nhà đầu tư/người bảo hiểm, (2) nhà đầu cơ và (3) nhà kinh doanh chênh lệch giá.

Hàng hóa có hai hình thức định giá chung: giá giao ngay trên thị trường vật chất và giá giao sau. Giá giao ngay là giá hiện tại để giao hoặc mua một hàng hóa vật chất tại một địa điểm cụ thể. Giá giao sau là giá dựa trên sự trao đổi được thỏa thuận để giao hoặc nhận một số lượng hàng hóa xác định vào một ngày trong tương lai.

Sự khác biệt giữa giá giao ngay và giá giao sau thường được gọi là giá cơ sở. Khi giá giao ngay cao hơn giá giao sau, thì được gọi là “bù hoãn bán” và khi nó thấp hơn, nó được gọi là “bù hoãn mua”. Bù hoãn bán và bù hoãn mua cũng được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa hai hợp đồng tương lai của cùng một loại hàng hóa.

Hợp đồng hàng hóa có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc giao hàng thực.

Trước khi tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư nên:

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-viet-nam

so sánh đặc điểm của danh mục hàng hóa;

so sánh chu kỳ sống của các danh mục từ sản xuất thông qua kinh doanh hoặc tiêu dùng;

phân tích mối quan hệ giữa giá giao ngay và giá kỳ hạn trên thị trường và sàn giao dịch hàng hóa phái sinh;

so sánh các lý thuyết về lợi nhuận tương lai của hàng hóa;

mô tả, tính toán và giải thích các thành phần của tổng lợi nhuận trong một hợp đồng tương lai hàng hóa;

mô tả cách xây dựng chỉ số hàng hóa ảnh hưởng đến lợi nhuận của chỉ số.

Liên hệ ngay đến Gia Cát Lợi để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ bạn tốt hơn.

Trả lời

0913792646