Hiểu thế nào về công cụ phái sinh?

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-4

Để tham gia thị trường đầu tư hàng hóa phái sinh, các nhà đầu tư nên làm quen với thuật ngữ “công cụ phái sinh” để hiểu rõ hơn về hình thức đầu tư này. Sau đây là một số thông tin có thể hữu ích dành cho bạn, hãy cùng tham khảo với Gia Cát Lợi như sau.

Phái sinh là gì?

giao-dich-dau-tho

Nhìn chung, công cụ phái sinh là các hợp đồng cho phép các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các thành phố tự quản chuyển giao rủi ro và lợi nhuận liên quan đến kết quả thương mại hoặc tài chính cho các bên khác. Việc nắm giữ một hợp đồng phái sinh có thể làm giảm rủi ro khi đến thời gian thu hoạch, tránh biến động thị trường bất lợi hoặc các sự kiện tiêu cực khác.

Trong mỗi giao dịch phái sinh, giống như trong bất kỳ giao dịch cổ phiếu hoặc trái phiếu nào, sẽ có một bên muốn tăng mức độ rủi ro đối với một rủi ro cụ thể và một bên đang tìm cách chấp nhận rủi ro ngược lại.

Các công cụ phái sinh tính ra giá trị của chúng dựa trên giá cả, sự biến động và rủi ro của một cổ phiếu cơ bản, trái phiếu, hàng hóa, lãi suất hoặc tỷ giá hối đoái tiền tệ. Giá của các công cụ phái sinh biến động khi giá của chứng khoán tham chiếu, hàng hóa, trái phiếu, lãi suất hoặc tiền tệ tăng hoặc giảm trên thị trường.

Giá trị của một số công cụ phái sinh, chẳng hạn như quyền chọn mua cổ phiếu và hoán đổi nợ tín dụng, phụ thuộc vào sự kiện diễn ra trong tương lai. Nếu sự kiện xảy ra — giao dịch cổ phiếu cao hơn (hoặc thấp hơn) một mức giá nhất định hoặc vỡ nợ trái phiếu công ty — chủ sở hữu của hợp đồng phái sinh có quyền thanh toán hợp đồng.

Các sản phẩm phái sinh khác, như dầu thô, ca cao, hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên và hoán đổi lãi suất, là các thỏa thuận hợp đồng rõ ràng dùng để trao đổi một số lượng cụ thể các thùng dầu thô, ca cao, khí đốt tự nhiên hoặc thanh toán dựa trên lãi suất vào một ngày cụ thể trong tương lai, với một mức giá nhất định.

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-4

Ai cần sử dụng công cụ phái sinh?

Có 3 loại nhà giao dịch trong thị trường phái sinh: nhà bảo hiểm rủi ro, nhà kinh doanh chênh lệch giá và nhà đầu cơ.

Hedgers — đánh đổi bảo hiểm rủi ro kinh doanh hoặc thị trường. Rủi ro có thể là rủi ro đối với hàng hóa, lãi suất hoặc tiền tệ.

Các nhà kinh doanh chênh lệch giá — giao dịch chênh lệch giá nhằm mục đích lợi dụng mối quan hệ định giá sai tồn tại giữa một công ty phái sinh và hàng hóa, tiền tệ, lãi suất hoặc chứng khoán mà nó tham chiếu.

Các nhà đầu cơ — một giao dịch đầu cơ nhằm thu lợi nhuận từ những biến động giá thị trường. Các nhà đầu cơ sẽ có mặt ngược lại với giao dịch mua bán theo phương thức bảo hiểm rủi ro hoặc chênh lệch giá.

Cả ba nhóm này đều gặp nhau để giao dịch trên thị trường phái sinh. Tất cả họ đều có lợi ích khác nhau, rủi ro thương mại, quan điểm thị trường và khả năng chấp nhận rủi ro tài chính.

Rủi ro hàng hóa

kenh-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-uy-tin2

Một doanh nghiệp phải mua một loại hàng hóa trong tương lai sẽ chịu rủi ro do giá hàng hóa đó tăng nhanh. Hợp đồng “tương lai” – một phái sinh thông thường – có thể được sử dụng để giảm rủi ro đối với giá hàng hóa biến động.

Khi bạn mua một hợp đồng tương lai hàng hóa, bạn đồng ý với mức giá hôm nay nhưng bạn sẽ trả để nhận hàng hóa trong tương lai. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ giao hàng vào một ngày xác định trong tương lai với mức giá đó khi hợp đồng hết hạn. Tương lai có thể có nghĩa là một vài tháng hoặc một vài năm tùy theo thỏa thuận.

Hợp đồng tương lai hàng hóa được giao dịch trên các sàn giao dịch có quy định. Giao dịch hàng hóa kỳ hạn trên các sàn giao dịch có tổ chức bắt nguồn từ các sàn giao dịch gạo Nhật Bản vào thế kỷ 17. Sàn giao dịch xác định số lượng và chất lượng của hàng hóa vật chất trong hợp đồng tương lai.

“Kỳ hạn” rất giống với hợp đồng tương lai, nhưng chúng không được giao dịch trên các sàn giao dịch. Chúng được giao dịch không lên sàn (OTC) giữa hai bên, những người có thể tùy chỉnh hợp đồng kỳ hạn để đáp ứng các rủi ro cụ thể của mình.

Hãy liên hệ đến Gia Cát Lợi để tham gia giao dịch hàng hoá phái sinh thuận lợi hơn.

Trả lời

0913792646