phân tích kỹ thuật dầu đậu tương 18/11

daudautuong

sau khi điều chỉnh về vùng giá đẹp và tin cơ bản đàm phán thương mại có diễn biến tốt hỗ trợ hàng hóa sẽ tiếp tục tăng

Khuyến nghị mua dầu đậu tương tháng 1

Buy vùng giá 30.60-30.85

Target profit 32.44

Stoploss  30.43

ptkt

Để được hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ Quốc Phạm , sđt : 0379051764

Trả lời

0913792646