Phân tích kỹ thuật Ngô từ 27/12 đến hết tháng 1

bản-tin-hàng-hóa-tổng-hợp

Ngô đã tích lũy vùng rất đẹp trong khoảng giá 385-390
Khả năng trong tháng 1 sẽ tăng trở lại
Nhà đầu tư có thể canh mua vùng 385-390
Đặt stoploss 384
Target Profit 400 ở kỳ vọng 1
TP : 420 ở kỳ vọng 2

Phân-tích-kỹ-thuật-Ngô-từ-27-12-đến-hết-tháng-1
Phân tích kỹ thuật Ngô từ 27/12 đến hết tháng 1

Chúc NĐT thành công
Quốc Phạm

Trả lời

0913792646