THÔNG BÁO – THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG THÁNG 05

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STT Tên hợp đồng Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn tất toán
1 Khô Đậu Tương 05/2020 ZMEK20 30/04/2020 Trước 23:20 ngày 28/04/2020
2 Dầu Đậu Tương 05/2020 ZLEK20 30/04/2020 Trước 23:20 ngày 28/04/2020
3 Đậu Tương 05/2020 ZSEK20 30/04/2020 Trước 23:20 ngày 28/04/2020
4 Ngô 05/2020 ZCEK20 30/04/2020 Trước 23:20 ngày 28/04/2020
5 Lúa Mỳ 05/2020 ZWAK20 30/04/2020 Trước 23:20 ngày 28/04/2020
6 Ngô Mini 05/2020 XCK20 30/04/2020 Trước 23:45 ngày 28/04/2020
7 Đậu Tương Mini 05/2020 XBK20 30/04/2020 Trước 23:45 ngày 28/04/2020
8 Lúa Mỳ Mini 05/2020 XWK20 30/04/2020 Trước 23:45 ngày 28/04/2020
9 Bạc 05/2020 SIEK20 30/04/2020 Trước 2:00 ngày 29/04/2020
10 Đồng 05/2020 CPEK20 30/04/2020 Trước 2:00 ngày 29/04/2020
11 Bạch kim 05/2020 PLEK20 30/04/2020 Trước 2:00 ngày 29/04/2020
12 Đường 05/2020 SBEK20 30/04/2020 Trước 22:00 ngày 28/04/2020
13 Cao su TSR 20 05/2020 ZFTK20 30/04/2020 Trước 15:00 ngày 28/04/2020

Quý khách hàng vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Trả lời

0913792646